گروه های هدف و مخاطبان کنگره

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های عمران ، معماری ،شهرسازی ،محیط زیست ، برنامه ریزی و مدیریت شهری.
دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امر توسعه پایدار شهری
كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر عمران، معماری، شهرسازی
سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان استان‌ها
وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه
معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور
انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه عمران، معماری و شهرسازی
كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي عمرانی و شهري
وزارت راه و مسکن
شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور
كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در صنعت ساخت و ساز
شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان