اعضای شورای علمی کنگره

رئیس شورای علمی:
دکتر مرتضی میرغلامی ( رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دبیر علمی ( رشته مهندسی عمران )
دکتر یوسف پریش ( رئیس مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

دبیر علمی ( رشته مهندسی معماری )
دکتر بیتا باقری ( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

دبیر علمی ( رشته مهندسی شهرسازی)
دکتر محمد عزتی (  معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز )

دبیر علمی ( رشته مهندسی ترافیک )
دکتر علیرضا معتمدنیا (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

دبیر علمی ( رشته مهندسی برق )
دکتر ضیاالدین دایی کوزه کنانی (عضو هیات علمی و رئیس مرکز رشد دانشگاه تبریز)

دبیر علمی ( رشته مهندسی مکانیک )
دکتر علیرضا رستمزاده خسروشاهی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دبیر علمی ( رشته مهندسی نقشه برداری )
 مهندس یونس نعیمی