اعضای کمیته علمی به تفکیک رشته ها

رشته مهندسی عمران:

دکتر یوسف پریش ( مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

دکتر ناصر تقی زادیه (دانشگاه تبریز )

دکتر حامد حق کیش (دانشگاه تبریز)

دکتر علی سجادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

مهندس هادی برق لامع (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر فرید اشراقی (دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج)

مهندس احسان مهدوی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

مهندس علیرضا غفاری (دانشگاه آزاد اسلامی)

مهندس وحيد عبدالوهاب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

دکتر عطا اله مطهری (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران)

رشته مهندسی معماری:

دکتر مازیار آصف ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر فرزین حق پرست ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر پریسا هاشم پور ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر آزیتا بلالی اسکوئی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر مرتضی میرغلامی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر لیلا مدقالچی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر یاسر شهبازی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر احد نژاد ابراهیمی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر فرهاد آخوندی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر حسن ستاری ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر بیتا باقری ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر محمدرضا پاکدل ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر مهسا فرامرزی ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر شهاب آدم نوه سی ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر سید مهدی قدوسی فر (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

دکتر مسعود حق لسان(دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر مصطفی بصیری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر رحمت محمدزاده ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

دکتر الهام حاتمی گلزاری (دانشگاه آزاد اسلامی سردرود)

دکتر رضا سرکن دیزجی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند )

دکتر غلامرضا ایرانی ( معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز )

مهندس مهسا مختاری (دانشگاه پیام نور اراک)

دکتر مرتضی ملکی ( دانشگاه بوعلی همدان )

دکتر نعیمه خداداد (دانشگاه آزاد اسلامی مرند)

دکتر بهاره کبیری (دانشگاه آزاد اسلامی سراب)

دکتر شعیب کاسه گر محمدی (دانشگاه ملا صدرا)

رشته مهندسی برق:

دکتر حامد تقی پور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر مینا زلفی ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

مهندس علی فارسی ( مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

مهندس سعید نجفی ( مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

دکتر مهدی صبری (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

 

رشته مهندسی مکانیک:

دکتر آرش رنجبران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر ابوالفضل توتونچی ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

دکتر اکبر طلوعیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی )


رشته مهندسی شهرسازی:

دکتر ابوالفضل قنبری ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

دکتر مهدی علیلو ( دانشگاه آزاد اسلامی )

دکتر رسول وظیفه شناس ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب )

مهندس صادق صیدبیگی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

دکتر رقیه ودایع خیری (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران)

دکتر میلاد امینی (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران)


رشته مهندسی ترافیک:

مهندس اکبر باستانی پور ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

دکتر علیرضا معتمدنیا ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر اسحاق رسولی سرابی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)

دکتر بابک گلچین (دانشگاه آزاد اسلامی اهر )


رشته مهندسی نقشه برداری:

مهندس نعیمی